محل تبلیغات شما

⏺دکتر عبداللهیان، دبیر و عضو کمیته نظارت بر توزیع کمک های بین المللی و ملی ستاد ملی کرونا:

باید از فرصت‌هایی که ویروس کرونا ایجاد می‌کند استفاده کنیم

هشدار مدیرکل سازمان بهداشت جهانی درباره هرگونه تعجیل کشورها در لغو قرنطینه

های ,المللی ,ملی ,کرونا ,سازمان ,اقلام ,کمک های ,بین المللی ,های بین ,المللی و ,تولیدات داخلی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گروه آموزشی کارن (مستندات علمی ، پژوهشی)